INFORMACJE

Bezpłatne e-booki z utworami Stanisława Lema

W sobotę, 27 marca, będziemy obchodzić 15. rocznicę śmierci Stanisława Lema

Stanisław Lem, jeden z najlepiej znanych na świecie polskich pisarzy XX wieku, autor najpoczytniejszych i najczęściej tłumaczonych dzieł science-fiction na świecie, został ogłoszony jednomyślnie przez Sejm literackim patronem roku 2021. Biblioteka Narodowa udostępnia kilka jego utworów, wybranych w porozumieniu z synem pisarza. E-booki można bezpłatnie czytać online lub pobrać w formatach EPUB, MOBI i PDF z biblioteki cyfrowej polona.pl.

Żeby pobrać e-booka wystarczy kliknąć w ikonę „Pobierz” widoczną w prawym górnym rogu i wybrać jeden z dostępnych formatów.

Dostęp do utworów takich, jak:

jest możliwy dzięki licencjom niewyłącznym uzyskanym od spadkobiercy pisarza ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wszystkie e-booki można znaleźć na polona.pl w specjalnej kolekcji cyfrowej na Rok Stanisława Lema. Zachęcamy do lektury oraz rozpowszechniania informacji o legalnych i bezpłatnych e-bookach. Wszak to sam Lem przepowiedział powstanie czytników e-booków w powieści Powrót z gwiazd, gdzie urządzenie to nosiło nazwę optonu: „Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu”.

INFORMACJE

Komunikat!

Drodzy Czytelnicy!

INFORMUJEMY, ŻE  BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIEGOWA ORAZ FILIA W SOKOLNIKACH POZOSTAJĄ OTWARTE 

W związku z wprowadzeniem w Polsce lockdownu Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa wprowadza dodatkowe obostrzenia  w okresie od 29 marca do odwołania:

  1. Czytelnicy będą obsługiwani przez bibliotekarzy pojedynczo przed wejściem do biblioteki
  2. Zbiory będą udostępniane bez wolnego dostępu do półek
  3. Obowiązują ścisłe zasady reżimu sanitarnego:
  • Dezynfekcja rąk
  • Maseczka zakrywająca usta i nos
  • Zachowana odległość 2 m
  1. Po przyjęciu zwracanych książek od użytkownika pracownicy każdorazowo dezynfekują blat, na którym leżały książki.
  2. Książki będą odkładane na okres 3 dni na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Po upływie wyznaczonego terminu zostaną włączone do księgozbioru.

Godziny funkcjonowania bibliotek pozostają bez zmian. Działamy w ścisłym reżimie sanitarnym w oparciu o rekomendacje Biblioteki Narodowej.

 

INFORMACJE

Informacja

W dniu 16 marca 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa będzie nieczynna z powodu prac remontowych.

Za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor Biblioteki

INFORMACJE

Mała książka – Wielki Człowiek

Przedstawiamy Nasze uhonorowane czytelniczki:)

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków z roczników 2015-2018 do odbierania książkowych wyprawek i zachęcamy do wspólnej zabawy!

Polecamy artykuł pt. Nauka czytania według Marii Montessori 

Czytanie dzieciom to doskonały sposób na wartościowe spędzenie wolnego czasu. Po pewnym czasie należy jednak nauczyć dzieci samodzielnego czytania. Istnieje wiele metod pomagających skutecznie przyswoić tę umiejętność. Jedną z nich jest koncepcja pedagogiczna opracowana przez Marię Montessori…

http://wielki-czlowiek.pl/nauka-czytania-wedlug-marii-montessori/

 

INFORMACJE

Informacja

W dniu 15 marca 2021 roku (poniedziałek) Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa będzie nieczynna z powodu prac remontowych.

Za utrudnienia przepraszamy

INFORMACJE

Międzynarodowy Dzień Pisarzy – 3 Marzec

Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy założone w 1921 roku w Londynie).  Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Jest to organizacja niepolityczna i pozarządowa, kierująca się zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana Żeromskiego w 1925 roku. Wśród założycieli obok Żeromskiego byli Emil Breiter, Bolesław Gorczyński, Wacław Grubiński, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Krzywoszewski, Jan Lechoń, Jan Lorentowicz, Bronisława Neufeldówna, Edward Popoff, Józef Relidzyński i Leopold Staff.

3 marca 1984 roku PEN Club ustanowił literackie święto – Międzynarodowy Dzień Pisarza.

 

INFORMACJE

Patroni Roku 2021

27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 roku. Podczas 21. posiedzenia Izba uhonorowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Każda z wymienionych osób wniosła istotny wkład nie tylko do świata kultury, ale też do życia społecznego Polaków.  Trzeba też podkreślić, że 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Stanisław Lem – futurysta cywilizacji

Patroni roku 2021 - Stanisław LemSejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Lem jest autorem m. in. „Cyberiady”, „Solaris” a także „Bajek robotów”. W przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza.

Tekst uchwały podsumowuje jego twórczość:

„W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

Kardynał Stefan Wyszyński – wolny w słowie

Patroni Roku 2021 - kardynał Stefan WyszyńskiIzba uczciła także pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią duchownego. Będą to 120 rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci.

W uchwale zwrócono uwagę, że kardynał Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny.  Przede wszystkim domagał się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej. Bronił także polskiej kultury. Autorzy uchwały przypomnieli ponadto, że kardynał Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela powinna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – czytamy w treści uchwały.

Cyprian Kamil Norwid – nowoczesny tradycjonalista

Patroni Roku 2021 - Cyprian Kamil NorwidPosłowie podjęli także uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Świętujemy w przyszłym roku 200 rocznicę urodzin tego wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. W swojej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.

W dokumencie uchwały zapisano:

Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

Krzysztof Kamil Baczyński – Kolumbowie rocznik 20

Patroni rroku 2021 - Krzysztof Kamil BaczyńskiKrzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów – to kolejny patron 2021 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Ponadto dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

Tadeusz Różewicz – kontynuator awangardy

PatPatronem 2021 r. został również Tadeusz Różewicz. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. Urodzony  i wychowany w Radomsku, po wojnie mieszkał w Częstochowie, Budapeszcie i Gliwicach. Od 1968 roku mieszkaniec Wrocławia.

To wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Różewicz był także bacznym obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego.  Głęboko związany z losem pokolenia wojennego, co również znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości.  „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – jak podkreślają twórcy uchwały.

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 majaPatroni Roku 2021 to też celebracja ważnej rocznicy, a mianowicie 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt przede wszystkim wniósł gwarancje swobód obywatelskich. Tekst konstytucji oparty został o tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.  Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.  Wprowadziła trójpodział władzy.

Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – oświadczono w uchwale.