INFORMACJE

29 wrzesień – Dzień Głośnego Czytania!

W Dzień Głośnego Czytania, obchodzony 29 września 2021r., odwiedziliśmy Przedszkole Publiczne w Niegowie:)
Dzieci z zaciekawieniem słuchały bajeczek oraz oglądały przyniesione przez nas książeczki.
Aż trudno zliczyć, ile zalet ma głośne czytanie najmłodszym, m.in.:
📖 buduje bliskość i poczucie bezpieczeństwa
📖 sprawia wielką przyjemność
📖 poszerza słownictwo
📖 rozbudza wyobraźnie i ciekawość świata
📖 pozwala zrozumieć emocje – swoje i innych
📖 obniża poziom stresu
📖 stymuluje rozwój mózgu
Przedszkolaki zostały poinformowane o projekcie Mała książka-wielki człowiek realizowanym w naszej bibliotece.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych
i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

Fotorelacja

INFORMACJE

Konkurs “Mistrz Pięknego Czytania”

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

KONKURSU  “MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”!

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa

CELE KONKURSU:

 • propagowanie czytelnictwa
 • popularyzowanie wartościowej literatury pięknej
 • doskonalenie umiejętności pięknego czytania
 • uwrażliwianie dzieci na piękno języka ojczystego
 • rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności dzieci

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas II – IV szkół podstawowych.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 października wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail bibliotekaniegowa@op.pl
  • skan/zdjęcie podpisanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego karty zgłoszenia uczestnika wraz z klauzulą informacyjną (dokumenty do pobrania poniżej oraz w siedzibie biblioteki),
  • film prezentujący czytany przez ucznia fragment książki

Pliki należy przesłać za pośrednictwem We transfer Instrukcja We Transfer)

lub osobiście dostarczyć do biblioteki w ww. terminie – np. nagranie na pendrive (do przegrania lub na innym nośniku) wraz z wymaganą dokumentacją.

 1. Przesłanie zgłoszenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I – uczniowie klas II
  • Kategoria II – uczniowie klas III
  • Kategoria III – uczniowie klas IV
 3. Uczestnicy konkursu czytają fragment książki wybranej z domeny publicznej wolnelektury.pl  i prezentują swoje wystąpienie w postaci filmu wideo. Czas nagrania nie może przekroczyć 4 minut.
 1. Każdy uczestnik nagrywa film (preferowany format mp4), poprzedzony komentarzem pozwalającym na identyfikację uczestnika (imię i nazwisko, klasa) oraz informacjami o repertuarze (tytuł i autor prezentowanego utworu).

7. Termin przesłania zgłoszenia i nagrania upływa 15 października 2021 r.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie wystąpienia uczestników w 3 kategoriach wiekowych, a następnie przyzna nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu.
 2. Przy ocenie uczestnika jury będzie brało pod uwagę:
  • płynność i bezbłędność czytanego tekstu
  • prawidłową dykcję i tempo czytania
  • intonację czytanego fragmentu (pauzowanie, modulacja głosu)
  • ogólny wyraz artystyczny
 3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa do dnia 25 października 2021
 4. Nagrody i dyplomy zostaną osobiście rozdane laureatom w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa po ogłoszeniu wyników.
 5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

ul. Wojska Polskiego 2

42-320 Niegowa

www.bibliotekaniegowa.pl

https://www.facebook.com/BibliotekaNiegowa1/

Tel. 34 315 10 72

e-mail bibliotekaniegowa@op.pl

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Instrukcja wysyłania plików przez We Transfer

 

 

INFORMACJE

NARODOWE CZYTANIE 2021

6 września 2021 roku o godz. 13:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa odbyło się “Narodowe Czytanie 2021”.

Tegoroczną lekturą była Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej,  podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.

Biografia Gabrielii Zapolskiej

Gabriela Zapolska (pseudonim sceniczny) przyszła na świat jako Maria Gabriela Piotrowska herbu Korwin 30 marca 1857 r. w Podhajcach na Wołyniu. Inne pseudonimy sceniczne: Józef Maskoff, Walery Tomicki, Maryja.

Pochodziła z rodziny ziemiańskiej, odebrała skromne wykształcenie domowe. Rodzina zmusiła ją do małżeństwa z oficerem wojsk rosyjskich. Jako 24-letnia kobieta związała się z innym mężczyzną, zaszła w ciążę i porzuciła męża, a tym samym rodzinę, która nie mogła tolerować takich poczynań. Próbowała swych sił jako aktorka, felietonistka i krytyk teatralny.

W 1889 wyjechała do Paryża, gdzie nawiązała liczne kontakty w środowisku teatralnym i malarskim, a także z polską emigracją orientacji socjalistycznej, co wpłynęło na ukształtowanie jej poglądów społecznych.

Po powrocie do kraju zamieszkała w Krakowie. Nadal grała w teatrzykach i teatrach, pisała felietony, powieści, nowele i sztuki teatralne. Wyszła ponownie za mąż za malarza Stanisława Janowskiego i osiadła we Lwowie. Powtórne małżeństwo też się wkrótce rozpadło.

Zapolska znana jest dziś głównie jako dramatopisarka, ale jej prawdziwym światem była scena. Zaczynała od występów w teatrzykach objazdowych, w teatrach w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, lecz bez wielkiego powodzenia. Na przeszkodzie nieźle rozwijającej się kariery aktorskiej stanął jej krnąbrny charakter. Zapolska, która miała wiele z – jak to wówczas nazywano – sufrażystki, popadała w nieustanne konflikty. Toteż po 1900 zrezygnowała i od czasu do czasu organizowała teatr własny. Po zajęciu Lwowa przez wojska rosyjskie we wrześniu 1914 r. Gabriela Zapolska utrzymywała się z prowadzenia cukierni. Ostatnie lata swego życia spędziła w willi „Skiz” na lwowskim Łyczakowie. Tam też zmarła 17 grudnia 1921 r., a już następnego dnia została pochowana i spoczywa w Alei Zasłużonych na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Gabriela Zapolska weszła do historii polskiej literatury jako czołowa przedstawicielka polskiego naturalizmu i jako demaskatorka pruderii i fałszu małomieszczańskiego stylu życia. Była jedną z pierwszych „kobiet wyzwolonych” w literaturze polskiej, walczącą emancypantką, utrzymującą się prawie wyłącznie z dochodów płynących z pracy literackiej, publicystycznej i z aktorstwa, dlatego też została uznana za duchową przewodniczkę Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet Polskich.

Fotorelacja z Narodowego Czytania:)

 

INFORMACJE

Zakończenie wakacyjnej akcji “Paszport Czytelniczy”

W okresie od 23 czerwca do 1 września 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa wraz z Filią w Sokolnikach realizowała wakacyjną akcję dla dzieci i młodzieży “Paszport Czytelniczy”. W zabawie wzięło udział 41 osób. Wytrwali podróżnicy, którzy zdobyli wszystkie stemple biblioteczne w swoich paszportach otrzymali nagrody.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy:)