INFORMACJE

Konkurs “Mistrz Pięknego Czytania”

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

KONKURSU  “MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”!

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa

CELE KONKURSU:

 • propagowanie czytelnictwa
 • popularyzowanie wartościowej literatury pięknej
 • doskonalenie umiejętności pięknego czytania
 • uwrażliwianie dzieci na piękno języka ojczystego
 • rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności dzieci

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas II – IV szkół podstawowych.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 października wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail bibliotekaniegowa@op.pl
  • skan/zdjęcie podpisanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego karty zgłoszenia uczestnika wraz z klauzulą informacyjną (dokumenty do pobrania poniżej oraz w siedzibie biblioteki),
  • film prezentujący czytany przez ucznia fragment książki

Pliki należy przesłać za pośrednictwem We transfer Instrukcja We Transfer)

lub osobiście dostarczyć do biblioteki w ww. terminie – np. nagranie na pendrive (do przegrania lub na innym nośniku) wraz z wymaganą dokumentacją.

 1. Przesłanie zgłoszenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I – uczniowie klas II
  • Kategoria II – uczniowie klas III
  • Kategoria III – uczniowie klas IV
 3. Uczestnicy konkursu czytają fragment książki wybranej z domeny publicznej wolnelektury.pl  i prezentują swoje wystąpienie w postaci filmu wideo. Czas nagrania nie może przekroczyć 4 minut.
 1. Każdy uczestnik nagrywa film (preferowany format mp4), poprzedzony komentarzem pozwalającym na identyfikację uczestnika (imię i nazwisko, klasa) oraz informacjami o repertuarze (tytuł i autor prezentowanego utworu).

7. Termin przesłania zgłoszenia i nagrania upływa 15 października 2021 r.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie wystąpienia uczestników w 3 kategoriach wiekowych, a następnie przyzna nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu.
 2. Przy ocenie uczestnika jury będzie brało pod uwagę:
  • płynność i bezbłędność czytanego tekstu
  • prawidłową dykcję i tempo czytania
  • intonację czytanego fragmentu (pauzowanie, modulacja głosu)
  • ogólny wyraz artystyczny
 3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa do dnia 25 października 2021
 4. Nagrody i dyplomy zostaną osobiście rozdane laureatom w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa po ogłoszeniu wyników.
 5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

ul. Wojska Polskiego 2

42-320 Niegowa

www.bibliotekaniegowa.pl

https://www.facebook.com/BibliotekaNiegowa1/

Tel. 34 315 10 72

e-mail bibliotekaniegowa@op.pl

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Instrukcja wysyłania plików przez We Transfer

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *