Kronika biblioteki

2008

9 maja odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niegowie.

2006

Maj: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niegowie wraz ze swoją panią Marzeną Sławek uczestniczyły w lekcji bibliotecznej z okazji Tygodnia Bibliotek.

24 maja: jak co roku dzieci z Przedszkola w Niegowie odwiedziły bibliotekę. w trakcie wycieczki zapoznały się z placówką, oglądały ciekawe książeczki, rysowały swoje marzenia. w przyszłym roku znów powrócą…

Grudzień: Biblioteka Narodowa złożyła podziękowanie za udział w ankiecie na temat zawodu bibliotekarza. Badaniami objęto 68 bibliotek z województwa Śląskiego.
2005

22 kwietnia bibliotekę odwiedzili gościez Biblioteki Śląskiej z Katowic w osobach pani Marii Gutowskiej – z-cy dyrektora Biblioteki Śląskiej, pani Anny Ćwiękowskiej dyrektorki Biblioteki Powiatowej w Myszkowie oraz instruktorek Biblioteki Śląskiej pań: Bożeny Szczykała, Lidii Przybylskiej, Magdaleny Madejskiej i Agnieszki Koszowskiej. Powodem tej wizyty był, obchodzony 23 kwietnia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dla biblioteki w darze przywieziono „kufer”z książkami.

Na uroczystość z ramienia Samorządu przybyli – zastępca Wójta Gminy p. Mirosław Cacoń oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Milewski.

2004

Maj: Wraz z wychowawcami panią Edytą Wiśniewską i Edwardą Krakowiak, do biblioteki zawitało 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelniku. Dzieci zapoznały sięz biblioteką, sposobem zapisania się do biblioteki oraz jak korzysta się ze zbiorów, do czego służy katalog. Dzieci zadawały pytania. Na zakończenie zostali poczęstowani słodyczami.

2 czerwca do biblioteki wraz z wychowawcami panią Zenoną Beleć i Urszulą Gryl, przyszły dzieci z przedszkola w Niegowie. w trakcie wycieczki dzieci zapoznawały sięz lokalem biblioteki, przeznaczeniem, sposobem zapisywania się i zostaniem czytelnikiem. Oglądały kolorowe i ciekawe książki. Na zakończenie zostały poczęstowane słodyczami.

5 czerwca do biblioteki zawitały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niegowie kl. 4 wrazz panią Joanną Gryl. Tematem który omawiano trakcje zajęć był księgozbiór podręczny biblioteki i sposoby korzystania z tego księgozbioru, wyszukiwanie potrzebnych informacji.

2003

4 czerwca na wycieczkę do biblioteki przyszły dzieci z Dąbrowna w towarzystwie wychowawczyni pani Haliny Walawender.

6 czerwca: przedszkolaki z Niegowy odwiedziły bibliotekę, zapoznały się z wyglądem i funkcjonowaniem placówki, oglądały wystawkę najciekawszych książek dla dzieci i dowiedziały się o sposobie korzystania z biblioteki. Dzieciom towarzyszyły panie Zenona Boleć i Urszula Gryl.

9 października odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Niegowie. Tematem zajęć było „Zostajemy czytelnikami biblioteki”, w trakcje dzieci dowiadywały się: jakie jest przeznaczenie biblioteki, jakie zbiory są gromadzone, do czego służy katalog, jak należy się zachowywać, jak samodzielnie wybrać lekturę z regału. w zajęciach uczestniczyło 16 uczniów wraz z wychowawcą panią Joanną Gryl.

2002

16 Maja dzieci z przedszkola w Niegowie, w towarzystwie pani Zenony Boleć i Urszuli Gryl, przyszły na wycieczkę do biblioteki. W trakcje wizyty dzieci zapoznawały sięz lokalem biblioteki, obejrzały wystawę najciekawszych książek, dowiedziały się jak należy zachowywać się w bibliotece, jak należy zapisać się i wypożyczać książki.

11 października Przewodniczący Rady Gminy Józef Milewski złożył podziękowania w związkuz zakończeniem kadencji 1998 – 2002 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Małgorzata Gocył (znana jako Danusia) złożyła wyrazy uznania i podziękowania za pomoc i współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy.

1998

1997

16 września w bibliotece gościła pani Helena Góralska, kandydatka na posła do sejmu.

 

1996

17 lutego Przewodnicząca Koła Przyjaciół Biblioteki – Olga Maciąg brała udział wrazz członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Niegowie i dyr. GOK-u w spotkaniuz redaktorami Radia Katowice. Tematem audycji było: w jaki sposób mieszkańcy wioski świętują ostatnie dni karnawału. Ola wypowiadała się w imieniu młodzieży, jak uczestniczy w obrzędach. Audycja została wyemitowana następnego dnia rano o godzinie 7.20 w Radiu Katowice.

29 lutego odbyło się w bibliotece spotkanie ludzi zainteresowanych kulturą i obyczajami naszej wsi. Rozmawiano o dawnych czasach, przesądach, które dotrwały do naszych czasów. w spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

31 marca Koło Przyjaciół Biblioteki przygotowało Wieczór Poezji dla Klubu Abstynenckiego w Myszkowie. Wiersze znanych polskich poetów recytowały: Celina Szczepańczyk i Olga Maciąg, oprawę merytoryczną przygotowała Małgorzata Gocył.

31 maja pani Maria Wosik w „Gazecie Myszkowskiej” nr 22/96 w artykule „Tradycja i współczesność w Niegowie” pisze m.in.

Pięknie przebiega współpracaz GOK-iem kierowniczki biblioteki, pani Małgorzaty Gocył, nazywanej „Panią Danusią”. Miła atmosfera sprzyja dobremu samopoczuciu bywalców klubu oraz biblioteki i czytelni, tu dzieci i młodzież nabywa dobrych manier i uczą się życzliwości wobec innych. Ostatnio dobiegają końca próby spektaklu teatralnego, reżyserowanego przez panią Danusię w gronie młodzieży skupionej wokół biblioteki. Pani reżyser jest również scenografem przedstawienia (…) Panie: Małgorzata Gocył, Barbara Piłka, i Celina Szczepańczyk wykonały interesujące projekty ekslibrysówz okazji rocznic Sienkiewiczowskich i 400 – lecia Stołeczności Warszawy. Grafiki te zostały włączone do krajowego konkursu na znak książkowy. (…)

8 czerwca – Klub Abstynencki „Jedność” w Myszkowie zaprosił do udziału w wycieczce członków Koła Przyjaciół Biblioteki.z zaproszenia skorzystały 3 osoby. w programie wycieczki było, zwiedzanie Wisły, podróż wyciągiem na Czantorię oraz spotkanie z proboszczem ks. Zązlem w par. Kamesznica, która znana jest w Polscez wesel bezalkoholowych.

9 czerwca: Po 2 – letnich zmaganiachz tekstem, aktorami i finansami, wystawiono premierę przedstawienia „Legenda O Liczyrzepie”. Pierwsze przedstawienie oklaskiwali rodzina i znajomi. Występ bardzo się podobał. w przedstawieniu wystąpili:

  • Mateusz Szczepańczyk – Król Gór
  • Katarzyna Kozak – Zielarka
  • Olga Maciąg – Emnilda
  • Elżbieta Ciepiela – Rozwista
  • Ewa Krakowiak – Dobromiła
  • Emilia Haładus – Racibor
  • Oliwia Boroń, Marcin Chłosta i Beata Kaim jako koboldy.
  • Małgorzata Gocył – reżyser, krawcowa, scenograf.

30 czerwca: Odbyła się premiera przedstawienia z udziałem zaproszonych gości. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Józef Milewski i Andrzej Gala członkowie Zarządu Gminy.

1995

28 marca: odbyła się prelekcja dla czytelników i osób zainteresowanych, na temat zdrowego żywienia. Prelekcję przeprowadziła pani Irena Biała.

kwiecień: wydano jednodniówkę „Nowiny z Gminy” redaktorkami były: Celina Szczepańczyk, Marzena Sławek, Katarzyna Kozak, Emilia Haładus oraz pani Małgorzata Gocył.

13 października (piątek) odbyło się spotkanie Kółka Teatralnegoz aktorami Teatru WiFiF. (Jarosław Filipiński, Jacek Włodarczyk, Tomasz Siemianowicz i inni.) Dyskutowano na temat pracy aktorskiej, wymieniano doświadczenia. Spotkanie p. Andrzej Szczepańczyk dyr. Gminnego Ośrodka Kultury.

Trwają próby przedstawienia „Legenda o Liczyrzepie”.

1994

Sympatycy biblioteki zrzeszyli się w Kole Przyjaciół Biblioteki. Przewodniczącą Koła została Olga Maciąg.

Powstało Kółko teatralne. Pierwszą inscenizację, którą zaczęto przygotowywać do wystawienia była baśń „Legenda o Liczyrzepie”.

Listopad – odbyło się spotkanie Andrzejkowe

1993

Na początku roku stan księgozbioru wynosił 12 665 woluminów.

W placówce biblioteki rozpoczął działalność komis podręczników. Pośredniczono w wymianie starych podręczników.

Na koniec roku zarejestrowało się 510 czytelników.

1992

3 marca zorganizowane zostało spotkanie dla wszystkich chętnych mieszkańcówz członkami Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jedność”z Myszkowa. Przedstawiciele Klubu przedstawili swoje drogi dojścia do trzeźwości i trwania w abstynencji.

1991

W tym roku biblioteka przeżyła kolejną przeprowadzkę. Nowe pomieszczenia dla biblioteki przygotowano w wyremontowanym przez Gminę budynku strażackim. Dużo czasu zajęło przewożenie księgozbioru, mebli i urządzenie nowego lokalu. Biblioteka była pierwszą placówką, która zajęła nowe pomieszczenia w budynku

Stan księgozbioru wynosi 12.548 woluminów.
Działają 2 punkty biblioteczne.
Zarejestrowanych jest 453 czytelników.
Założono telefon stacjonarny.

1990

30 maja odbyła się lekcja biblioteczna dla najmłodszych uczniówz Postaszowic, pod hasłem „Wprowadzenie dzieci do biblioteki”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z biblioteką, jak należy zachowywać się w bibliotece i jak postępowaćz wypożyczoną książką. Na przyjęcie dzieci zorganizowano wystawę najciekawszych i kolorowych książek. Na zakończenie wizyty w bibliotece najmłodsi wysłuchali bajek Jana Brzechwy w nagraniu płytowym. Dzieci poczęstowano słodyczami.

29 czerwca: z grupą zainteresowanych czytelników zorganizowana została wycieczka piesza do Mirowa. w trakcie wędrówki zebrano rośliny do zielnika. Po odpowiednim przygotowaniu zielnik będzie przechowywany w bibliotece. W Mirowie przy ognisku, opowiadano baśnie i anegdoty zasłyszane od rodziców

1989

W konkursie pod hasłem „ Na najlepiej czytającą klasę” pierwsze miejsce zajęła Kl.6a
II miejsce 8a
II miejsce 4 klasa
Wychowawcy oraz zwycięskie klasy uhonorowani zostali dyplomami.

W konkursie wiedzy popularno – naukowej najlepszymi byli : Paweł Gwóźdź, Tomasz Jarząb oraz Janusz Pasieka.

1988

Biblioteka przeprowadza się do innego lokalu, na ten cel zaadoptowano pomieszczenia w prywatnym domu państwa Wawryłów.

1981

Kierownikiem biblioteki jest Małgorzata Gocył. Biblioteka mieści się w prywatnym domu pani Leokadii Haładus.Kierownikiem biblioteki jest Małgorzata Gocył. Biblioteka mieści się w prywatnym domu pani Leokadii Haładus.