RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

W 1946 roku Rada Ministrów wydała dekret o organizowaniu sieci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Po dwóch latach, czyli od 1951 roku, kierownikiem biblioteki została Leokadia Haładus, wynajmowała również lokal dla biblioteki we własnym domu, ponieważ w szkole zabrakło miejsca.
Następuje powolny, ale widoczny rozkwit placówki. Po wielu latach pracy Leokadia Haładus odeszła na emeryturę

W 1981 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła Małgorzata Gocył. Stan księgozbioru wynosił 8360 woluminów. Ogromnym problemem były warunki lokalowe. Małe pomieszczenie uniemożliwiało organizowanie imprez bibliotecznych.

W 1989 roku dzięki staraniom kierownika placówki, biblioteka została przeniesiona do większego lokalu, również w budynku prywatnym. Księgozbiór liczył już 12108 woluminów. Większe pomieszczenie pozwoli organizować dla czytelników konkursy, lekcje biblioteczne i pogadanki.

Następne przeprowadzka odbyła się do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W tym czasie powstały punkty biblioteczne w większych miejscowościach Gminy.

Działa koło Przyjaciół Biblioteki, w ramach którego powstało kółko teatralne. Z okazji Dni Gminy Niegowa teatrzyk zaprezentował sztukę „ Legenda o Liczyrzepie”.

Zmieniają się czasy, jest coraz ciężej, co roku biblioteka otrzymuje mniej środków na zakup materiałów bibliotecznych. Pomimo to przybywa czytelników korzystających ze zbiorów.

Pod koniec 2004 roku Rada Gminy w Niegowie, Uchwałą nadała placówce Statut, czyniąc ją samorządową instytucją o osobowości prawnej. Po wpisaniu do rejestru instytucji 3 stycznia 2005 roku biblioteka działa jako samodzielna jednostka, której organizatorem jest rada gminy.

W kwietniu 2005 roku spotkała bibliotekę mała uroczystość. W związku ze światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, w progach biblioteki zjawili się pracownicy Biblioteki Śląskiej w Katowicach z prezentem. Był to „kuferek” pełen nowych książek – symbol wiedzy wraz z różą symbolizującą piękno wypływające z tej wiedzy.

W 2008 roku biblioteka w ramach programu informatyzacji społeczeństwa IKONKA otrzymała trzy komputery dla czytelników z dostępem do internetu. Informatyzacja biblioteki pozwala na poszerzenie oferty bibliotecznej umożliwiając czytelnikom nowe sposoby poyskiwania informacji.

Zwiększono zakupy nowości wydawniczych, dzięki dotacji władz samorządowych oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na przestrzenie ostatnich lat biblioteka podjęła wiele wyzwań starają się sprostać potrzebom środowiska i ugruntować swoją pozycję w połeczeństwie. Czynnie włączyła się w realizację projektu „Interaktywana gmina Niegowa” Następny projekt zrealizowano w 2007 roku pod tytułem „Moja mała Jura”. Sponsorem było Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury.

Zgromadzenie podań i legend które w przekazach ustnych dotrwały do naszych czasów było następnym działaniem w ramach programu Leader+. Zebrane prace były wydane w formie książkowej.

Obecnie księgozbiór wynosi 14000 woluminów a stan czytelników ustalił się na poziomie 420 osób rocznie, a ponadto:

  • biblioteka prowadzi działalność informacyjną,
  • organizowane są lekcje biblioteczne,
  • gromadzi i przechowuje dokumenty życia społecznego gminy oraz publikacje o regionie,
  • włącza się w działalność społeczną na rzecz wsi i gminy.

Tych wszystkich spraw na pewno nie dałoby się udźwignąć gdyby nie przychylność wielu osób,  a szczególnie władz samorządowych gminy z wójtem Krzysztofem Motylem na czele i życzliwości radnych rady Gminy.

Dla biblioteki najważniejsi są czytelnicy, którzy tak chętnie do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem motywującym do dalszej pracy. Owocem tej pracy jest wzrost poziomu wiedzy, edukacji i kultury mieszkańców gminy.